Contemporary English Version (Anglicised) 2012

Gjuha: English (British)

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit